Suche anpassen

Fondsgesellschaft: Fondsart: Jahresperformance: Währung:
Ausgabeaufschlag: Fondsunterart: Volumen: Mindestalter:
Fondsname: Fondsnote:
Suchen
36 Carmignac Fonds wurden gefunden
WKN
Carmignac Court Terme A CHF acc Hdg A1J1TD Carmignac Gestion (F) -0,83 -1,14 1,56
Carmignac Court Terme A EUR acc A0DP52 Carmignac Gestion (F) 2 -0,05 0,28 1,46 438,96
Carmignac Court Terme A USD acc Hdg A1J0T Carmignac Gestion (F) 0,60 1,15 3,72
Carmignac Emergents A CHF acc Hdg A1J1TF Carmignac Gestion (F) -14,19 -2,97 2,4
Carmignac Emergents A EUR Ydis A1J0N1 Carmignac Gestion (F) -13,29 -0,88 51,86
Carmignac Emergents A EUR acc A0DPX3 Carmignac Gestion (F) 2 -13,56 -1,13 11,92 1027,45
Carmignac Emergents A USD acc Hdg A1J0N0 Carmignac Gestion (F) -14,26 -2,82 4,29
Carmignac Emergents E EUR acc A1JSYX Carmignac Gestion (F) -13,93 -3,08 5,57
Carmignac Emergents F GBP acc Hdg A1T6G3 Carmignac Gestion (F) -13,57 0,18 1,02
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc A0DP5Z Carmignac Gestion (F) 2 -13,76 29,70 55,62 365,02
Carmignac Euro-Patrimoine A CHF acc Hdg A1J1TH Carmignac Gestion (F) -16,08 -9,21 0,35
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Ydis A1J0KD Carmignac Gestion (F) -15,40 -7,97 1,27
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc A0DP5Y Carmignac Gestion (F) 5 -15,40 -7,96 3,42 212,42
Carmignac Euro-Patrimoine A USD acc Hdg A1J0KC Carmignac Gestion (F) -14,96 -7,42 1,32
Carmignac Investissement A CHF acc Hdg A1J1TG Carmignac Gestion (F) -19,41 9,22 11,18
Carmignac Investissement A EUR Ydis A1J0KF Carmignac Gestion (F) -18,42 11,62 22,7
Carmignac Investissement A EUR acc A0DP5W Carmignac Gestion (F) 4 -18,46 11,80 27,38 4483,32
Carmignac Investissement A USD acc Hdg A1J0KE Carmignac Gestion (F) -19,11 9,48 25,17
Carmignac Investissement E EUR acc A0QYYN Carmignac Gestion (F) -19,08 9,44 22,88 480,11
Carmignac Investissement F GBP Qdis Hdg A14NSG Carmignac Gestion (F) -18,61 12,48 0,19
Seite: 1 | 2
name_IsDescending_False