Analysen von Jonathan Kownator

29.11.22 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
18.11.22 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.22 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.22 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.11.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
16.11.22 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.11.22 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.11.22 LEG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.11.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
04.11.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
12.10.22 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.10.22 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.10.22 LEG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.10.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
28.09.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
21.09.22 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.09.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
21.09.22 LEG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.09.22 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
16.09.22 LEG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.22 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.22 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.08.22 Aroundtown SA Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.22 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.08.22 LEG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
03.08.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
28.07.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
12.07.22 LEG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.07.22 Aroundtown SA Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.07.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
12.07.22 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.05.22 Aroundtown SA Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.05.22 LEG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.05.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
27.05.22 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.05.22 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.05.22 LEG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.05.22 LEG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.05.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
06.05.22 Aroundtown SA Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.05.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
01.04.22 LEG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.04.22 Aroundtown SA Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.04.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
01.04.22 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.03.22 Aroundtown SA Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.03.22 Vonovia Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7